20 Temmuz 1982’de 41 nolu yönetmelik ve tüzük uyarınca Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi’nin dört bölümünden biri olarak kurulmuş olan Tarla Bitkileri Bölümü, 2006 yılında Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır. Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak 1982-1983 Eğitim-Öğretim yılında Tarla Bitkileri lisans programına öğrenci almaya başlayan bölümümüzde, yine aynı Eğitim-Öğretim döneminde yüksek lisans, 1986-1987 Eğitim-Öğretim döneminde ise doktora programları açılmıştır. Trakya Üniversitesi’ne bağlı olduğu dönemde 714 lisans, 106 yüksek lisans ve 25 doktora öğrencisi mezun vermiş olan bölümümüz, Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlı olarak da  Ziraat Mühendisliği Lisans Programının Tarla Bitkileri Alt Lisans Programından 127, Tarla Bitkileri Bölümü' nden 147, Yüksek Lisans' tan 86,  Doktora' dan 26  mezun vermiştir.

Kurulduğu yıl, kurucu dekan ve kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. Sezen Şehirali ile birlikte Prof. Dr. İbrahim Atakişi, Yrd. Doç. Dr. Temel Gençtan, Yrd. Doç. Dr. Servet Tekeli, Yrd. Doç. Dr. Kayıhan Korkut, Arş. Gör. Adnan Orak, Arş. Gör. Nezihi Sağlam ve Arş. Gör. A.  Canan Sezer olmak üzere 8 öğretim elemanından oluşan bölümümüz, şuan itibariyle 12 Profesör, 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 20 öğretim elemanına ulaşmıştır.

Özellikle Tekirdağ ve Trakya Bölgesinin sorunlarına ışık tutacak şekilde Tahıllar ve Yemeklik Dane Baklagiller, Endüstri Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Bitki Islahı, Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Ekolojisi ve Tohumculuk Bilimi ve Teknolojisi konularında çalışmalar yürüten bölümümüz, bölge açısından önemli bir konuma sahiptir.


Haberler Arşiv

Duyurular Arşiv