Prof. Dr. Murat ALTIN

 

01.05.1943: Aksaray İli Yeşilova Beldesinde doğdu.

1949-1960: Yeşilova İlkokulu (1949-1954), Aksaray Orta Okulu (1954-1957) ve Nevşehir Lisesi (1957-1960) mezunu.

1961-1965: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Zirai Bilgiler Bölümü’nde okudu ve 1965 yılında "Ziraat Yüksek Mühendisi"olarak bitirdi.

27 Ekim 1965 – 31 Mart 1966: Tarım Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Enstitüsü’nde Asistanlık yaptı.

30.03.1966-31.03.1968: Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladı.

09 Nisan-29 Kasım 1968: Ceylanpınar (Şanlıurfa) Devlet Üretme Çiftliği Tarla Bitkileri Şefliği görevini yürüttü.

29 Kasım 1968: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fitotekni Bölümü'ne asistan olarak atandı.

27 Mart1972: Tarla Bitkileri Bölümünde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri konusunda "Ziraat Doktoru" Unvanını aldı.

10 Mayıs 1972 –10 Kasım 1973 tarihleri arasında Fransız Devlet Bursu ile Fransız Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü (INRA) Yem Bitkileri Islah İstasyonu’nda (Station d'Ameliorationdes Plantes Fourragere Lusignan/FRANCE) mesleki incelemelerde bulundu ve yonca ıslahı üzerinde bir araştırma yürüttü. Araştırma Fransızca olarak yurt dışında yayımlandı.

16.03. 1978: Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri konularında "Üniversite Doçenti" oldu ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doçent kadrosuna atandı (3.04.1978).  Ziraat Fakülteleri Ziraat Dergileri ile TÜBİTAK Bilim Dergisinin Bilimsel Makaleler Danışmanlıkları yaptı.

10 Kasım 1981: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce görevlendirildiği İngiltere'nin Galler Bitki Islahı İstasyonu’nda (Welsh Breedding Station-Aberyshwyth/GB) konuk öğretim üyesi olarak 3 ay süre ile incelemelerde bulundu.

14 Temmuz 1987: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalına “Profesör”  olarak atandı.

14 Ekim 1988- 03.01.1991: Bitki Koruma Bölümü Başkanlığı ile Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dalları Başkanlıklarını vekil olarak yürüttü.

1988 - 1992: T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Dekan Vekilliği görevlerinde bulundu.

1992 -1995: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesine bir dönem Dekan olarak görev yaptı.

 

Yabancı Dil: Fransızca

Çalışma Alanı: Çayır Mera Yem Bitkileri

 

Öğrenim Durumu

 Derece      

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Yüksek Lisans

Genel Zirai Bilgiler

Genel Zirai Bilgiler

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

1965

1965

Doçentlik

Tarla Bitkileri

Atatürk Üniversitesi

1978

Profesörlük

Tarla Bitkileri

Trakya Üniversitesi

1987

Profesörlük

Tarla Bitkileri

Namık Kemal Üniversitesi

2006

 

 

Akademik Görevler

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

  Araş. Gör.

Atatürk Üniversitesi

1968-1972

  Araş. Gör. Dr.

Atatürk Üniversitesi

1972-1978

  Doç. Dr.

Atatürk Üniversitesi

1978-1987

Prof. Dr

Trakya Üniversitesi 1987-2006

Prof. Dr.

Namık Kemal Üniversitesi 2006-2015

 

Doktora Tez Konusu/Tez Danışmanı: Erzurum şartlarında azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin tabii çayır ve mer'anın ot verimine, otun ham protein ve ham kül oranına ve bitki kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma (Prof. Dr. Fahrettin TOSUN).

 

 

İdari Görevler:

 • 1982 – 1987: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1987 – 1992: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyelikleri
 • 14 Ekim 1988-03.01.1991: Bitki Koruma Bölümü ile Fitopatoloji ve Entomoloji Anabilim Dalları Başkanlıkları ( Vekil )
 • 1988 – 1992: T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 1992 – 1995: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesine Dekanlığı,
 • 1996-:TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği (1997-2008), Bilim Kurulu Üyeliği (2008- ), Yönetim Kurulu Üyeliği (30 Mart 2011- 30 Mart-2013), ),  Mütevelliler Heyeti Üyeliği (24 Mart 2009- ...)

 

Ödüller:

 • UNESKO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı, 28. UNESKO HAFTASI BAŞARI PLAKETİ (1Haziran 1995)
 • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma)  VAKFI ‘’TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ’’ (09.03.1999)
 • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma)  VAKFI ‘’ŞÜKRAN ANISI’’ (27 Kasım 1999 Cumhurbaşkanlığı Köşkü)
 • İSTANBUL VALİLİĞİ: Pirinççi Köyü Mera Islah Projesi ‘’PROJE BAŞARI ÖDÜLÜ’’ (20 Nisan 2006)
 • TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI: Kaşıkçı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi  ‘’ALTIN BAYRAK’’ Ödülü (21 Nisan 2007).
 • TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA):2012 Yılı ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI TELİF ESER (TEÇEP) MANSİYONU (11 Nisan 2013)
 • TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TİKA (TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI): Birinci (25.06-01.07/2006), İkinci (11-15 Ağustos 2008),Üçüncü (05-09 Temmuz 2010) ve Dördüncü (16-20 Temmuz 2012) Uluslararası Mera Yönetimi Eğitim Semineri (I., II., III., IV. Internatıonal Seminar on Pasture Management) Eğitici Katılım ve Başarı Belgeleri

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

 • Gökkuş A., “Değişik Islah Yöntemleri Uygulanan Erzurum Tabii Mer’alarının Kuru Ot Ve Ham Protein Verimleri Ve Botanik Kompozisyonları Üzerinde Araştırmalar’’ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1984.
 • Cerit T., “Tekirdağ İli Bazı Doğal Çayır Ve Mer’alarının Verimleri İle Vejetasyon Ve Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1992.
 • Tuna C., “Trakya Yöresi Doğal Mera Vejetasyonunun Yapısı Ve Bazı Çevre Faktörleri İle İlişkileri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 • Bayraktar E., “Taban Ve Orman İçi Meraların Tür Bileşimi, Önemli Türlerin Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Gür M., “Korunan, Otlanan ve Sürülüp Terk Edilen Doğal Meraların Bazı İşlevleri İle Kimi Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkiler” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 • Tuna M., “Değişik Islah Yöntemlerinin Banarlı Köyü Doğal Mer’asının Verim Ve Vejetasyonu Üzerindeki      Etkileri”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.
 • Gedizli Gedizli B., “Yeşil Alan Tesisinde Yararlanılabilecek Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu İle Bazı  Özellikleri Üzerine Araştırmalar”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.
 • Seçen Ö.,“Tekirdağ Koşullarında Önemli Çayır Üçgülü Varyetelerin Verim Ve Adaptasyon Yetenekleri”,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993.
 • Tuncel A.,“Elçili Köyü Doğal Merasının Önemli Ot Türleri İle Bunların Gelişme Biyolojileri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
 • Tuna C., “Tekirdağ Koşullarında Korunganın (Onobrychis sativa L.) Değişik Ekim Şekli Ve Sıra Aralarındaki Ot Ve Tohum Verimleri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
 • Uçan M., “Kumkale Kıraç Koşullarında ‘’Fiğ+Yulaf’’ Karışımlarının Değişik Azot Ve Fosfor Dozlarındaki Hasıl Verimleri İle Karışım Yapıları” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1994.
 • Yağcı Y., “ Tekirdağ Kıraç Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Varyetelerinin Tohum Verimleri Ve Bazı AgronomikÖzellikleri”Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Maviş B., “Türkgeldi Tarım İşletmesi Koşullarında Azot, Fosfor Ve Potasyumlu Gübrelerin Adi Yonca (M. sativa L.)’nın Kuru Ve Yeşil Ot Verimleri İle Kök Gelişmesine Etkisi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994.
 • Aksoy T., “Sıra Aralığı Ve Birim Alandaki Mürdümük Bitki Sayısının Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Erbay E., “Menemen Sulu Koşullarında Değişik Azot Dozlarının ‘Fiğ+Yulaf’’ Karışımlarının Hasıl Verimleri İle Karışım Kompozisyonuna Etkileri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996.
 • Bıçakçı F., “Tekirdağ Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafeleri Ve Ocak Usulü Ekimlerde Ak Üçgül (Trifolium repens)’in Sap Ve Tohum Verimleri İle Bazı Tarımsal Özellikleri ” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,1997.
 • Akın H., “ İki Ak Lüpen (Lupinus albus L.) Varyetesinde Tohumluk Miktarının Yem Verimi Ve Bazı Tarımsal Özelliklerine Etkisi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999.
 • Köker K., “Elçili Köyü Doğal Merasında Farklı Islah Yöntemleri Uygulanan Kesimlerin Tür Bileşimleri” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 • Oruç A.H., “Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Ve Tahıl Karışımlarının Farklı İki Azot Dozundaki Verimleri İle Karışım Oranları” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.
 • Aksu S., “Aliağa Doğal Mera Vejetasyonu Ve Verim Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
 • Bayraktar E.,“Tekirdağ Koşullarında Bazı Mera Ve Yem Bitkilerinin Gelişim Eğrileri İle Farklı Gelişme Dönemlerindeki Kök Ve Gövdelerinde Biriktirilen Besin Maddelerinin Değişimi” Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 • Mengi M., “Pirinççi Köyü Yapay Merasının Verim Ve Botanik Kompozisyonundaki Değişimler” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Şahbaz U., “Fener Köyü (Silivri/İstanbul) Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu Ve Biomas Verimi İle Grup Bitki Boyları Arasındaki İlişkiler” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 • Gür M., “Yörükler Köyü (Hayrabolu/Tekirdağ) Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu Ve Verim Potansiyeli Üzerinde Bir Araştırma” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2007.
 • Ay U., “Kırklareli Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.)  ve Buğdayın (Triticum aestivum L.)’ ın Yalın Ve Karışımlarının Ot Verileri ile Otun Kalitesi Üzerine Bir Araştırma” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-2013
 • Doğanuz A.H., “Yeşilsırt Köyü Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu Ve Biomas Verimi İle Grup Bitki Boyları Arasındaki İlişkiler” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Zınış Y., “Adıyaman Koşullarında Mürdümük (Lathyrus hirsutum) ’un Yalın Ve Buğday İle Karışımının Verimi Ve Botanik Kompozisyonu” Namık Kemal Üniversitesi, 2010.
 • Kurt G., “Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyelleri” Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

 • Trakya Yöresi Doğal Mera Vejetasyonlarının Yapısı ve Bazı Çevre Faktörleri İle İlişkileri Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: TÜAF-116. Araştırıcı, 2000.
 • Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarı (Beta vulgaris rapa )’na Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanının Verim ve Kaliteye Etkisi’ T. Ü. Araştırma Fonu, TÜBAP-323, Araştırıcı, 2004.
 • Korunan ve Otlanan Doğal meraların Bazı İşlevleri İle Kimi Ekolojik Faktörler Arası İlişkiler. NKÜBAP 00.24.Dr.10.01.2014
 • Tekirdağ (Kermeyan), Edirne (Elçili ve Azatlı) ve Kırklareli (Kuzuçardağı, Karacaoğlan)  ( Toplam 5 Köy ve 11.030 da) İlleri Bazı Köy Meralarının Islah ve Amenajman Projeleri Proje Danışmanlıkları TEMA, 2008-2010.
 • 1-Tekirdağ (Buzağıcı, Çerkezmüsellim, Kaşıkçı, Karamurat, Bahçeağıl, Yeşilsırt, Yörükler, Kazandere, Yukarısevindikli, Kutluğün, Izgar, Aşağısevindikli, Susuzmüsellim, Aydınlar ve Umurbey  16 Köy  ve 37.158 da); 2-Edirne (Ahi, Hacıumur,İskender, Orhaniye, Oğulpaşa, Musabeyli, Karayusuf, Korucu, Necatiye, Kılıçköy, Söğütlüdere, Büyükdöllük, Taşlımüsellim, Yenice, Büyükgerdelli, Üyüklütatar, Yolageldi, Taykadın, 18 Köy ve 54.055 da.); 3-Kırklareli  (Kocahıdır, Nacak, Azizbaba, Alacaoğlu, Akarca, Ertuğrul, Düzova, Deveçatağı, Kavakdere, Oklalı, Sakızköy, Aşağıkanara, Devletliağğaç, Bayramdere, Değirmencik, Kızılcıkdere, 16 köy ve 41.229 da),  ve 4-İstanbul ( Pirinççi ile Elbasan  Köyleri ve 3504 da )  İlleri Bazı Köy Meralarının (Toplam 52 Köy ve 135.946 da) Amenajman ve Islah Projelerinde  koordinatör bilim danışmanlığı.

 

ESERLER

Tezler  

 • Altın M. 1975. Erzurum şartlarında azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin tabii çayır ve mer'anın ot verimine, otun ham protein ve ham kül oranına ve bitki kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte Yayınlar No: 159, Erzurum.(Doktora Tezi)
 • Altın M.1973. 1.Essai d'interpretationdeseffets de "Verticiliumalbo-atrumRkeetBerth" sur la perennite et le rendementdesluzernieres. 2.Selection pour la toleranceaunematode de tiges"DitylenchusdipsaciKühn" desvarietes de luzerne (M. sativa). Station d'Ameliorationdes Plantes Fourrageres. 86600 Lusignan France.reo.(Burs Tezi)
 • Altın M.1977. Erzurum şartlarında yetiştirilen bazı yem bitkileri ve bunların karışımlarında ekim şekli ve azotla gübrelemenin kuru ot ve ham protein verimlerine etkileri üzerinde araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erzurum. (Doçentlik Tezi)
 • Altın M.1982. Sulu koşullarda azotla gübrelemenin bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının ott ve ham protein verimleri ile karışımların botanik kompozisyonlarına etkileri üzerinde bir araştırma. Erzurum. (Profesörlük Takdim Tezi)

 

Ders Kitapları

 • Tosun F. ve M. Altın,1981. Çayır-Mer'a, Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri (Konusunda Türkçe İlk Ders Kitabı). Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1, Ders Kitapları Serisi No:1, Samsun (İkinci baskı 1986)
 • Altın M.,1991. Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği. (Yem Bitkileri Tarımı). Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:114, Ders Kitabı No:3, Tekirdağ
 • Altın M.,1992 .Çayır-Mer'a Islahı. T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No:152, Ders Kitabı No:13, Tekirdağ
 • Altın M., 1994.  Çayır-Mer'a Amenajmanı. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 222 Ders Kitabı No: 26, Tekirdağ
 • Altın M., 1994. Vejetasyon Bilgisi (Bitki Sosyolojisi). Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 223, Ders Notu: 84, Tekirdağ
 • Altın M.,1999. Mera Gübrelemesi, Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Mera Kanunu ve Uygulama El Kitabı - 1-, Ankara
 • Altın M.,1999. Mera-Erozyon İlişkileri, TEMA Eğitim Semineri Notları. S. 127-151, İstanbul, 1999 TEMA Vakfı Yayınları No:2.
 • Altın M.,2001. Çayır Mera Vejetasyonlarının Oluşumu, Özellikleri, Otlatma Düzeni ve Islahı. T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Notları. Tekirdağ
 • Altın M. 2003. Otlatma Düzeni (Otlak Amenajmanı). Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayın No: 291, Ders Kitabı No: 41, Tekirdağ
 • Altın M., A. Gökkuş, A. Koç.2005 .Çayır Mera Islahı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çayır Mera ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara,
 • Altın M.,2006. Mera-Erozyon İlişkileri. Erozyon, Doğa ve Çevre, TEMA, Yayın No: 51, ISBN: 975-7169-57-9, Konu:6. İstanbul. S.177-196
 • Altın M. ve ark (42 Öğretim. Üyesi) 2008.Türkiye’nin Çayır ve Mera Bitkileri.(Trakya Bölgesi Sorumlusu) T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM Çayır Mera ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara
 • Altın M. ve ark. (Ortak Yayın) 2009. Yem Bitkileri (Genel Bölüm). Cilt:1 Bölüm 1.2- Yem Bitkilerinin Sürdürülebilir Tarım Açısından önemi (S 11-28) ve  Cilt: lll. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri (Bölüm. 19.2.Ayrıklar S.573-593). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM Çayır Mera ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Altın m., A. Gökkuş, A. Koç.2011. Çayır ve Mera Yönetimi. (1.Cilt ve 2. Cilt). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Çayır-Mera ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, (TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TEÇEP) 2012 Yılı Telif Eser Mansiyonlu)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Tosun F., İ.Manga, M. Altın and Y. Serin, 1977. A Study of The Improvement of Dry-Land  Ranges Developed under The Ecological Conditions of Erzurum (Eastern Anatolia). X111.International Grassland Congress, Leipzing. 18-27 May1977.P.:607-611.
 • Tosun F., M. Altın, S. Akten, A. Akkaya, Y. Serin, N. Çelik, F. Kantar ve Ö. Çağlar, 1996. Wheat yields in relations to cropping systems under rain fed conditions in Eastern Anatolia. Rotationsand Cropping Systems,16-18 December 1996. Churchill College, Cambridge.
 • Altın M., A.S.Tekeli ve A.Orak, 1998. A Research on Forage Yield and Its Components in Response to Different Sowing Rate and Row Distance of Sorghum (Sorghum bicolor Moench.) in Turkey. J. Korean Grassl. Sci. 18 (2): 163-170.
 • Altın M., A. Orak and T. Aksoy, 2000. The Effect of Various Sowing Rate and Row Distance on Yield Components of Chickling Vetch (Lathyrus sativus L.) in Trace Region, Turkey. J.Korean Grassl. Sci. Vol. 20(1):91-96.
 • Tuna, C., Nizam I., Altın M., 2011. Impact of Watering Points on Vegetation Changes of A Semi-Arid Natural Pasture in Tekirdag Province, Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(4), 896-900.
 • Gür, M. M. Altın, C. Şen, M. L.Özdüven. 2017 Farklı Kullanım Geçmişine Sahip Doğal Meralarda Yem Kalitesinin Büyüme Mevsimindeki Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi Cilt 23, sayı 2, 276-284.
 • Ay U., M. Altın, C. Şen, 2017Kırklareli Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) – Buğday’ ın (Triticum aestivum L.) Farklı Karışım Oranları ve Biçim Zamanlarının Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi. Ziraat Fakültesi Dergisi,14(3), 80-85

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Altın M. ve F. Tosun, 1976. Erzurum koşullarında azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin "Yonca+Buğdaygiller" karışımı sun'i mer'anın ot verimine ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:7,Sayı:4,s.65-77, Erzurum
 • Tosun F., İ. Manga, M. Altın ve Y. Serin, 1977. Erzurum ekolojik şartlarında kıraç mer'a ıslahı üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK V. Bilim Kongresi, TOAG Tebliğleri, Tarla Bitkileri Seksiyonu, 29. 9- 2. 10. 1975, İzmir. TÜBİTAK Yayınları No:360. s:247-259. Ankara.
 • Altın M. ve F. Tosun, 1977. Erzurum ekolojik şartlarında azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin "Korunga-Buğdaygiller" karışımı yapay mer'anın ot verimine ve botanik kompozisyonuna etkileri üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi, Cilt:8 Sayı:4 s.:67-81, Erzurum.
 • Tosun F., M. Altın ve İ. Manga, 1979a. Yerli ve yabancı orijinli bazı adi korunga (Onobrychis sativa L.) varyetelerinin adaptasyon ve verim denemesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:10 Sayı:3-4 s.:43-53. Erzurum.
 • Tosun F., M. Altın ve İ. Manga, 1979b. Erzurum şartlarında bazı üçgül türlerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:10 Sayı:3-4 s:75-83. Erzurum.
 • Tosun F., M. Altın ve İ. Manga,  1979c. Erzurum şartlarında yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius L. presl.), çayır tilki kuyruğu (Alopecurus pratensis L.) ve yabani otlak arpası (Elymus junceus Fisch.) türlerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:10 Sayı:3-4 s.:91-103, Erzurum
 • Tosun F., İ. Manga ve M. Altın, 1979d. Erzurum şartlarında bazı gazal boynuzu (Lotus corniculatus L.) varyetelerinin adaptasyon ve verim denemesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:10 Sayı:3-4 s.:83-89, Erzurum.
 • Tosun F., İ. Manga ve M. Altın, 1979e. Erzurum ekolojik şartlarında bazı önemli yonca varyetelerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:10  Sayı:3-4 s.:53-75, Erzurum.
 • Tosun F., İ. Manga ve M. Altın, 1980a. Bazı önemli çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) varyetelerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:11 Sayı:3-4 s.:39-57, Erzurum.
 • Tosun F., M. Altın ve İ. Manga, 1980b. Bazı çayır kelp kuyruğu (Phleum pratense L.) varyetelerinin adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:11 Sayı:3-4 s.:57-66, Erzurum.
 • Altın M., 1982a. Erzurum şartlarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik azot dozlarındaki kuru ot ve ham protein verimleri ile karışımların botanik kompozisyonu:1.Kuru ot verimi. TÜBİTAK VII.Bilim Kongresi 6-10 Ekim 1980, Adana, Ayrı Baskı S.:327-344. TÜBİTAK 552/TOAG 115. Ankara.
 • Altın M., 1982b. Erzurum şartlarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik azot dozlarındaki kuru ot ve ham protein verimleri ile karışımların botanik komposizyonu: 2.Ham protein oranları ile karışımların botanik kompozisyonları TÜBİTAK VII.Bilim Kongresi 6-10 Ekim 1980, Adana, Ayrı Baskı, s.345-362. TÜBİTAK552/TDAG115, Ankara.
 • Altın M., 1982c. Bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot ve ham protein verimleri, türlerin ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonları: 1. Kuru ot ve ham protein verimleri. Doğa Bilim Dergisi, Vet.Hay./Tar.Orm. Cilt:6 Sayı:2 s.:93-108 Ankara.
 • Altın M. 1982d. Bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot ve ham protein verimleri türlerin ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonları: 2.Ham protein oranları ve karışımların botanik kompozisyonu. Doğa Bilim Dergisi Vet.Hay./Tar. Orm. Cilt:6 Sayı:2, s.:109-126, Ankara
 • Tosun F., M. Altın 1984. Erzurum kıraç koşullarında ekim nöbeti denemesi. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu "Kuru Tarım Bölgelerinde Nadas Alanlarından Yararlanma Simpozyumu" 28-30 Eylül 1981, Ankara TÜBİTAK yayınları No.:593, s. 161-177.
 • Altın, M., F. Tosun ve O. Turhan, 1985. Erzurum koşullarında İngiliz çimi (Lolium perenne L.) adaptasyon ve verim denemeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:16 Sayı:4 s.:Erzurum.
 • Manga, İ., M., Altın ve A. Gökkuş, 1986. Erzurum doğal mer'alarında uzun yıllar gübrelemenin verim, vejetasyon ve toprağın bazı özelliklerine etkileri üzerinde bir araştırma. Doğa Bilim Dergisi Seri:D2 Cilt:10 Sayı:2 235-244, Ankara.
 • Gökkuş A., M. Altın, 1986. Değişik ıslah yöntemleri uygulanan mer'aların kuru ot ve ham protein verimleri ile botanik kompozisyonları üzerinde araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi Seri D2 Cilt:10, Sayı:3 s.:333-343 Ankara
 • Altın  M., 1987a. Sulu koşullarda bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik azot seviyelerindeki kuru ot verimleri. Doğa Bilim Dergisi Seri:D2 Cilt:11 Sayı:1 s.:249-261.Ankara.
 • Altın  M., 1987b. Yalnız ve baklagillerle karışık ekilen üç buğdaygil yem bitkisinin değişik azot seviyelerindeki ham protein oranları. Doğa Bilim Dergisi Seri:D2 Cilt: 11 Sayı:3 s.:567-577 Ankara.
 • Altın M., A. Gökkuş, 1988. Erzurum sulu koşullarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot verimleri üzerinde bir araştırma. Doğa Bilim Dergisi Seri:12 Sayı:1 s.:24-36. Ankara.
 • Tosun F., İ. Manga, M. Altın, Y. Serin ve A. Gökkuş,1989. Değişik kapasitelerde yapılan otlatmaların tabii ve sun'i mer'aların kuru ot verimi ve yenen ot miktarları ile hayvan ve dekara canlı ağırlık artışlarına etkileri. 19 Mayıs Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Samsun.
 • Altın M., A. Orak. M. Tuna, 1994. Farklı ekim normu ve sıra arası mesafenin İtalyan çiminin önemli bazı verim ve verim unsurları üzerine etkisi. T.Ü. Tekirdağ Ziraat F. Dergisi, Cilt:3,Sayı:1-2,
 • Altın M., Y. Yağcı, 1996. Tekirdağ kıraç koşullarında çeşitli adi yonca (Medicago sativa L.) varyetelerinin tohum verimleri ile bazı agronomik özellikleri. T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:5,Sayı:1-2.Tekirdağ
 • Altın, M., C. Tuna ve M. Gür, 2010.Tekirdağ Taban ve Kıraç Meralarının Verim ve Botanik Kompozisyonuna Gübrelemenin EtkisiTekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2), 191-198.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • Tosun F. ve M. Altın, 1977. Çayır-mer'a tesisinin teknik esasları. Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Semineri, 20-27 Haziran 1977, Tebliğ No.:8, Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Altın M., 1977. Çayır ve mer'alarda gübreleme esasları. Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Semineri, 20-27 Haziran 1977, Tebliğ No.:9, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Altın, M., 1981a. Çayır-mer'a ve yaylaların Doğu Anadolu hayvancılığındaki yeri ve önemi. Doğu Anadolu Bölgesi Hayvan Yetiştiriciliği Islahı ve Sorunları Semineri.12-13 Ocak 198 Atatürk. Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Erzurum.
 • Altın M., 1981b. Çayır-mer'a ve yayla alanlarımızın bölgelere göre dağılımı. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları Semineri,8-15 Haziran 1981 DÜÇ.Muş.
 • Altın M., 1981c. Çayır-mer'a ve yayla alanlarının sorunları ve öneriler. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları Semineri, 8-15 Haziran 1981, DÜÇ.Muş.
 • Altın M., 1981d. Mer'a kapasitesi ve kapasitenin belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları Semineri, 8-15 Haziran 1981, DÜÇ.Muş.
 • Altın M., 1981e. Çayır ve mer'aların gübrelenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları Semineri, 8-15 Haziran 1981, DÜÇ.Muş.
 • Altın M., 1981f. Çayır-mer'a tesisinin teknik esasları. Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer'a ve Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Sorunları Semineri, 8-15 Haziran 1981, DÜÇ.Muş
 • Altın M., 1984a. Çim cinsi (Lolium L.). Bazı önemli Çayır-Mer'a ve Yem Bitkilerinin Tohumluk Üretimi ve Tohumculuğunun Sorunları Semineri, 21-27 Mayıs 1984, TiGEM, Altınova, Konya.
 • Altın M., 1984b. Domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.). Bazı Önemli Çayır-Mer'a ve Yem Bitkilerinin Tohumluk Üretimi ve Tohumculuğunun Sorunları Semineri, 21-27 Mayıs 1984, TİGEM, Altınova TİGEM Konya.
 • Altın M., 1984c. Çayır salkımotu (Poa pratensis L.). Bazı önemli Çayır-Mer'a ve Yem Bitkilerinin Tohumluk Üretimi ve Tohumculuğunun Sorunları Semineri,21-27 Mayıs 1984, TİGEM, Altınova Tarım İşletmesi, Konya
 • Altın M., 1986. Kültür mer'ası oluşturma tekniği ve faydalanma yöntemi. Hayvancılık Sempozyumu, 5-8 Mayıs 1986, Tokat.
 • Altın M., M. Tuna, 1991. Değişik Islah yöntemlerinin Banarlı köyü doğal mer'asının verim ve vejetasyonu üzerindeki etkileri, 2. Çayır-Mer'a ve Yem Bit. Kongresi, İzmir,
 • Altın M.,1992. Çayır Mer'a ve Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Yeri ve Önemi. Trakya Bölgesi I. Hayvancılık Sempozyumu 8-9 Ocak 1992 Tekirdağ. Hasad Yayıncılık, Hayvancılık Serisi 2. İstanbul 1992.
 • Altın M. 1993. Tarım Sistemleri ve Trakya da Çevre Sorunları. Trakya da Tarım Toprakları Kullanımı ve Çevre Sorunları Sempozyumu 3. Mayıs.1993 T. Sabancı Kültür MRK. Edirne.
 • Altın M., 1994 Tarım Sistemleri ve Tarımımızın Önemli Sorunları Tarım ve Hayvancılık Sempozyumu. 10.Aralık.1994. Manyas BALIKESİR.
 • Altın M.,1995 Yem Bitkileri Tohumluk Üretiminde Karşılaşılan Sorunlar.  31.MART.1995. TİGEM Merkez Atölyesi Müdürlüğü ANKARA
 • Altın M.,1996a. Tarım sistemleri ve tarımımızın önemli sorunları.TEMA,30 Kasım 1996, Halk Eğitim Merkezi Salonu, Edirne
 • Altın M.,1996b.Trakya yöresi tarımında çayır-mer'a ve yem bitkilerinin toprak muhafazası yönünden yeri ve önemi. TEMA, 30 Kasım 1996, Halk Eğitim Merkezi Salonu, Edirne
 • Altın M., C Tuna. 1996.Tekirdağ koşullarında farklı sıra aralığı ve ocağa ekilen korunga'nın kuru ot ve tohum verimleri ile otunun ham protein ve ham kül oranları. Türkiye 3.Çayır-Mer'a ve Yem bitkileri Kongresi,17-19 Haziran 1996, Atatürk Ü. Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Altın M. ve M. Uçan.1996. Kumkale kıraç koşullarında fiğ+yulaf karışımlarının farklı azot dozlarındaki hasıl verimleri ile karışım yapıları. Türkiye 3.Çayır-Mer'a ve Yem bitkileri Kongresi,17-19 Haziran 1996, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Altın M., A. S. Tekeli ve A. Orak, 1997. Trakya yöresi hayvancılığında çayır-mer'a ve yem bitkilerinin yeri ve önemi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu. 9-10 Ocak 1997, Tekirdağ.
 • Altın M., 1999. Mera Kanunu ve Yenilikleri. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt:1 Genel ve Tahıllar.1-5 15-18 Kasım 1999 Adana.
 • Cerit T., M. Altın, 1999. Tekirdağ Yöresi Doğal Meralarının Vejetasyon Yapısı ile Bazı Ekolojik Özellikleri. Türkiye 3.Tarla Bitkileri Kongresi, III.Cilt. Çayır-Mera Yem Bitkileri -Yemeklik Tane Baklagiller, 15-18 Kasım 1999, Adana.
 • Altın M., 2000. Meraların Ekolojik İşlevleri ve Önemi. TEMA Eğitim Semineri Ders Notları. TEMA Yayınları 26, İstanbul.
 • Altın M., C. Tuna, 2001. Trakya Meralarının Bazı Özellikleri ve Yöre Tarımındaki Önemi. Türkiye 4.Tarla Bitkileri Kongresi 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.
 • Koç. A., A. Gökkuş, M. Altın, 2003. Mera durumu tespitinde dünyada uygulamalı olarak kullanılan yöntemlerin mukayesesi ve Türkiye için bir öneri. Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim 2003, Diyarbakır, 36-42.
 • Altın M., C. Tuna, İ. Nizam ve E. Ateş, 2005. Pirinççi Köyü Meraları dolgu alanlarını bitkilendirme uygulamaları, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Altın M., S. Yaver, C. Tuna, F. Aslanoğlu, İ. Nizam ve A. Şatana, 2005, Tekirdağ koşullarında farklı azotlu gübre seviyeleri ve hasat zamanlarının hayvan pancarı (Beta vulgaris L.) verim ve kalitesine etkileri, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya.
 • Altın, M., C. Tuna ve  M. Gür, 2007. Bir Islah Çalışmasının Doğal Mera Ekosisteminin Vejetasyonu Üzerindeki Bazı Etkileri. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 42-45. Erzurum.
 • Altın, M., E. Bayraktar ve C. Tuna, 2007. Tekirdağ Koşullarında Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Farklı Gelişme Dönemlerinde Gövde ve Köklerinde Biriktirilen Bazı Besin Maddelerindeki Değişimler. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler 2, Çayır Mera ve Yembitkileri, Endüstri Bitkileri, 218-221, Erzurum.
 • Altın, M., C. Tuna ve M. Gür,  2010. Karamurat Köyü (Tekirdağ) Taban ve Kıraç Meralarında Kimyevi Gübre  Uygulamalarının Ot Verimleri ile Botanik Kompozisyonlar Üzerindeki Etkileri. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7(2), 191-198.
 • Gür M. ve M. Altın 2011. Yörükler Köyü Doğal Merasının Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyeli Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi,12-15 Eylül 2011, Bursa.
 • M., Altın, 2013. Ekosistem ve Doğal Denge. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ.
 • Tuna, C., M. Gür, M. Altın 2013.Tekirdağ Yeşilsırt Köyü Mera Vejetasyonunun Bazı Floristik Özellikleri. Ekoloji 2013 Sempozyumu, 2-4 Mayıs, Tekirdağ.
 • Altın M., C. Tuna. 2013. The Place and Importance of Fertilizer Applications in Pasture Improvement in Turkey. Soil-Water Journal (2013) Vol 2, Number 2 (2). ISSN:2146-7072. Pp.21572160.

 

Diğer Yayınlar

 • Altın M., 1974. Yoncanın gübrelenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum,(Teksir).
 • Altın M., 1975. Tohum için yonca yetiştiriciliği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:5 Sayı:4 s.:93-106 Sevinç Matbaası, Ankara.
 • Altın M., 1978. Çayır-mer'aların gübrelenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:9 Sayı:2-s.:65-80, Erzurum.
 • Altın M., 1984. Doğu Anadolu Bölgesinde nadas alanlarından yararlanma olanakları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Dergisi Cilt:15, Sayı:3-4, Temmuz Aralık, s.:101-108, Erzurum. Tebliğ "Tarım Öğretimi" nin 139.Yılı (10 Ocak 1983)
 • Altın M., S. Tekeli ve U. Büyükburç, l990. Çayır ve mer'aların amenajmanı sorunları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:51,s.24-25. Ankara.
 • Altın M.,1990a. Yoncanın tarımdaki yeri ve önemi (1). Hasad, Ekim.1990, Sayı: 65. s.28-29.
 • Altın M. 1990b. Yonca yetiştirme tekniği (2). Hasad, Kasım 1990, Sayı: 66. s17-19.
 • Altın M.,1990c. Soya fasulyesi (Glycine max (L.) Merr)'nin yem bitkisi olarak önemi ve tarımı. Hasad, Aralık.1990, Sayı: 67, s.26-27.
 • Altın M.,1991. Çayır-mer'a ve yaylaların hayvan yetiştiriciliğindeki yeri ve önemi. Hasad, Ocak.1991, Sayı: 68, s.24-25.
 • Altın M., 2006. Tarımsal Çevre Kirliliği, Doğa ve Çevre, TEMA, Yayın No: 51, ISBN: 975-7169-57-9, Konu:15. İstanbul. S.329-340.
 • Altın M. ve  Orak A., 2006. Organik Tarım, Doğa ve Çevre, TEMA, Yayın No: 51, ISBN: 975-7169-57-9, Konu:8. İstanbul. S. 213-228.
 • Altın M., 2011.Tarıma Bağlı Çevre Kirliliği. Çağlık Çevre Kültürü, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını 2011/Sayı 5.