YETERLİLİKLER
Tarla Bitkileri1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojileri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi2-Verimli ve kaliteli bir bitkisel üretim için sorunu, bu sorunun bileşenlerini ve sürecini analiz etme ve istenenleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında projelendirme becerisi, bu bağlamda modern yetiştirme ve ıslahı yöntemlerini uygulama becerisi,3-Uygulamalar için gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,4-Uygulama alanı ile ilgili çevreyi etkin tanıma uygun materyal ve yöntemi belirleme becerisi,5-Tarla bitkilerinin yetiştirilmesi, ıslahı, tohumluk üretimi, bitki genetiği, fizyolojisi, ekolojisi, biyoteknolojisi ve mera ıslahı konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,6-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,7-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,8-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,9-İlgili oldukları mühendislik konularındaki sorunları saptama, tanımlama, araştırma ve çözme becerisi; bu amaçla uygun bilimsel analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,10-Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma,11-Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi12-Bitki yetiştirme, bitki genetiği ve ıslahı, bitki biyoteknolojisi, tohumculuk konularında tarla ve laboratuar koşullarında deneme planlama, deneme yapma, veri toplama, verileri biyometrik olarak değerlendirme, bulguları bitki yetiştirme ve ıslahı açısından yorumlama becerisi,13-Bireysel olarak ve disiplinli takımlarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,14-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ