Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ayşe Canan SAĞLAM

 

Bölüm Başkanı Yardımcıları:

Prof. Dr. Oğuz BİLGİN

Prof. Dr. Canan ŞEN

 

İletişim:

Tel: 0 282 250 21 30

Fax: 0 282 250 99 29

 

Anabilimdalları

Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Anabilimdalı

Çayır Mera Yem Bitkileri Anabilimdalı

Endüstri Bitkileri Anabilimdalı

 

Çalışma Konuları

•    Tahıl Yetiştirme ve Islahı

•    Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

•    Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı

•    Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

•    Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştirme ve Islahı

•    Bitki Genetiği Islahı Biyoteknolojisi

•    Enerji Bitkileri

•    Tıbbi Aromatik Bitkiler

•    Tohumculuk Bilim ve Teknolojisi

•    Bitki Fizyolojisi

•    Organik Tarım

•    Bitki Ekolojisi

•    Yeşil Alan Bitkileri