Tahıllar Grubu Biten Projeler:

Bitmiş Projeler

Korkut, K.Z., Gözükırmızı, N.,  Ünay, A., Oraler, G. ve N. Hazar, 1992. Trakya Bölgesi’ne Uygun Yüksek Verimli Arpa Hatlarının Islahı.  TÜBİTAK Projesi.  Proje No. TOAG – 623. Tekirdağ.

25.01.1991 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Tekirdağ’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Alman Tarım Birliği’nin “Türk – Alman Önder Çiftçi Projesi” nde Türk Lider.  Tekirdağ.

Korkut, K.Z.; İ. Başer, 2001. Turhan, H. ve Bilgin, O. : Yerli Ve Yabancı Kökenli Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Haploid Ve Di-Haploid Genotiplerin Elde Edilme Olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-232. Tekirdağ.

K.Z., Korkut, O., BİLGİN, 2001.  Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit Ve Hatlarında Genetik Uzaklıklar, Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 128 S. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-265. Tekirdağ.

Başer, İ., Korkut, K.Z. ve O., Bilgin, 2003. Gamma Işını Uygulanan Makarnalık Buğday Genotiplerinden Yatmaya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Mutant Genotiplerinin Elde Edilmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-273. Tekirdağ.

Çıtır, A., Köklü, G., Korkut, Z. K., İlbağı, H. Macaristan ve Türkiye’de Hububat Yetiştirilen Alanlarda Arpa Sarı Cücelik (Bydv) Ve Buğday Cücelik (Wdv) Virüslerin Yaygınlığının Araştırılması. TÜBİTAK Projesi - TOGTAG-Macar-2000/3. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., Kahraman, T. ve İ. Öztürk, 2004. Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi İçin Stabil  Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi-TOGTAG-2780. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer, İ., Sağlam, N., Bilgin, O., Nizam, İ. ve M.G. Çubuk, 2007. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi’ne Uygun Triticale Genotiplerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-591.  Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O. ve M.Konyalı, 2007. Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik  Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-556. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer,  İ., Polat, C., Koç, F., Özdüven, L., Bayhan, E., İlbağı, H., Bilgin, O., Nizam, İ., Kamburoğlu, İ. ve T. Öztugran, 2007. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi’ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi – TÜBAP-534.  Tekirdağ.

Şehirali, S.; Orta, H.; Başer, İ.; Erdem, T.; Erdem,Y. Ve Yorgancılar, O. 2001. Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-verim-kalite ilişkilerinin belirlenmesi. TARP- 2110,

Şehirali, S., Başer, İ., Yorgancılar, Ö. Ve O., Bilgin. 2000. Trakya Bölgesinde Tarla Bitkilerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAK-1550,

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., 2004. KAHRAMAN, T. ve ÖZTÜRK, İ. Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi için Stabil Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TOGTAG-2780.

Şehirali, S.; Başer, İ.; Yorgançılar, Ö. And Bilgin, O. 2000. Tarla Bitkilerinin elektroforetik yöntemlerle ayırt edilmesi. TÜAF 66.

Kubaş, A.,; İnan, İ. H.; Hurma, H.; Başer, İ. And Abazaoğlu, Ö. 2000. Türkiye’ de tarımsal ilaç kullanımının sürdürülebilir tarım politikası açısından değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi örneği. Tüaf-279, 64 sayfa.

Turhan, H.; Başer, İ And Önemli, F. 2000. Bazı ayçiçeği çeşitlerinin in vitro ve in vivo koşullarında kuraklık performansının belirlenmesi. Tüaf-268, 25 sayfa.

Korkut, K.Z.; Başer, İ.; Turhan, H. Ve Bilgin, O. 2001. Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında haploid ve di-haploid genotiplerin elde edilme olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAF-232. (F6/ 3 puan)

Orak, A.; Başer, İ.; Bilgin, O. And Nizam, İ. 2001. Silajlık mısır ve sorghum çeşitlerinin bazı verim ve kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. TÜAF 253.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer, İ., Sağlam, N., Bilgin, O., Nizam, İ. Ve Çubuk, M. G. 2007. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi’ne Uygun Triticale Genotiplerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBAP-591.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., Konyalı, M. 2007. Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. TÜBAP-556.

Başer, İ., Korkut, K. Z., Bilgin, O., Balkan, A., Yalçın, M. Bazı Küçük Taneli Tahılların Kuraklık Stresine Tepkilerinin in vivo (tarla ve laboratuar) ve in vitro Koşullarda Değerlendirilmesi. TÜBAP-613

Trakya Bölgesinde Tarla Bitkilerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAK-1550, 1999.

Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında haploid ve di-haploid genotiplerin elde edilme olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAF-232, 2001.

Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi için Stabil Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TOGTAG-2780. 2005.

Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. TÜBAP-556. 2007.

Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi’ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. TÜBAP-534 (DPT Projesi). 2007.

Bazı küçük taneli tahılların kuraklık stresine tepkilerinin in vivo (tarla ve laboratuar) ve in vitro koşullarda değerlendirilmesi. TÜBAP-613.

 

Devam Eden Projeler

Korkut, K. Z., G. E. ORHUN.  Mısırda Yağ Verimi ve Kalitesi ile İlgili Özelliklerde Genetik Varyanslar ve Kalıtım. . Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-784. Tekirdağ.

Türkay, M. A., Sarıhan, H., Cerit, İ., Bolat, A., Özkan, H., Ülger, A. C., Sertkaya, E., Korkut, K. Z., Güllü, M. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera: Noctuidae)’ na Dayanıklı Çeşit Islahı.  TÜBİTAK 1001 /  1070804. 2008.

Tekirdağ Koşullarında Bazı Kışlık Tahıllarda Farklı Dönemlerde Biçimlerden Elde Edilen

Yeşil Yemin Kalite Özellikleri ve Biçmenin Tane Verimi ile Verim Komponentleri Üzerine

Etkileri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF 538, Yardımcı Araştırıcı, 2003

(Devam ediyor).

 

Tahıllar Grubu Biten Projeler:

Bitmiş Projeler

Korkut, K.Z., Gözükırmızı, N.,  Ünay, A., Oraler, G. ve N. Hazar, 1992. Trakya Bölgesi’ne Uygun Yüksek Verimli Arpa Hatlarının Islahı.  TÜBİTAK Projesi.  Proje No. TOAG – 623. Tekirdağ.

25.01.1991 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Tekirdağ’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Alman Tarım Birliği’nin “Türk – Alman Önder Çiftçi Projesi” nde Türk Lider.  Tekirdağ.

Korkut, K.Z.; İ. Başer, 2001. Turhan, H. ve Bilgin, O. : Yerli Ve Yabancı Kökenli Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarında Haploid Ve Di-Haploid Genotiplerin Elde Edilme Olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-232. Tekirdağ.

K.Z., Korkut, O., BİLGİN, 2001.  Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşit Ve Hatlarında Genetik Uzaklıklar, Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. 128 S. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-265. Tekirdağ.

Başer, İ., Korkut, K.Z. ve O., Bilgin, 2003. Gamma Işını Uygulanan Makarnalık Buğday Genotiplerinden Yatmaya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Mutant Genotiplerinin Elde Edilmesi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-273. Tekirdağ.

Çıtır, A., Köklü, G., Korkut, Z. K., İlbağı, H. Macaristan ve Türkiye’de Hububat Yetiştirilen Alanlarda Arpa Sarı Cücelik (Bydv) Ve Buğday Cücelik (Wdv) Virüslerin Yaygınlığının Araştırılması. TÜBİTAK Projesi - TOGTAG-Macar-2000/3. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., Kahraman, T. ve İ. Öztürk, 2004. Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi İçin Stabil  Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi-TOGTAG-2780. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer, İ., Sağlam, N., Bilgin, O., Nizam, İ. ve M.G. Çubuk, 2007. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi’ne Uygun Triticale Genotiplerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-591.  Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O. ve M.Konyalı, 2007. Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik  Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-556. Tekirdağ.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer,  İ., Polat, C., Koç, F., Özdüven, L., Bayhan, E., İlbağı, H., Bilgin, O., Nizam, İ., Kamburoğlu, İ. ve T. Öztugran, 2007. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi’ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi – TÜBAP-534.  Tekirdağ.

Şehirali, S.; Orta, H.; Başer, İ.; Erdem, T.; Erdem,Y. Ve Yorgancılar, O. 2001. Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit-su-verim-kalite ilişkilerinin belirlenmesi. TARP- 2110,

Şehirali, S., Başer, İ., Yorgancılar, Ö. Ve O., Bilgin. 2000. Trakya Bölgesinde Tarla Bitkilerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAK-1550,

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., 2004. KAHRAMAN, T. ve ÖZTÜRK, İ. Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi için Stabil Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TOGTAG-2780.

Şehirali, S.; Başer, İ.; Yorgançılar, Ö. And Bilgin, O. 2000. Tarla Bitkilerinin elektroforetik yöntemlerle ayırt edilmesi. TÜAF 66.

Kubaş, A.,; İnan, İ. H.; Hurma, H.; Başer, İ. And Abazaoğlu, Ö. 2000. Türkiye’ de tarımsal ilaç kullanımının sürdürülebilir tarım politikası açısından değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi örneği. Tüaf-279, 64 sayfa.

Turhan, H.; Başer, İ And Önemli, F. 2000. Bazı ayçiçeği çeşitlerinin in vitro ve in vivo koşullarında kuraklık performansının belirlenmesi. Tüaf-268, 25 sayfa.

Korkut, K.Z.; Başer, İ.; Turhan, H. Ve Bilgin, O. 2001. Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında haploid ve di-haploid genotiplerin elde edilme olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAF-232. (F6/ 3 puan)

Orak, A.; Başer, İ.; Bilgin, O. And Nizam, İ. 2001. Silajlık mısır ve sorghum çeşitlerinin bazı verim ve kalite özellikleri yönünden değerlendirilmesi. TÜAF 253.

Korkut, K. Z., Gençtan, T., Orak, A., Başer, İ., Sağlam, N., Bilgin, O., Nizam, İ. Ve Çubuk, M. G. 2007. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesi’ne Uygun Triticale Genotiplerin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar. TÜBAP-591.

Korkut, K. Z., Başer, İ., Dağlıoğlu, O., Bilgin, O., Konyalı, M. 2007. Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. TÜBAP-556.

Başer, İ., Korkut, K. Z., Bilgin, O., Balkan, A., Yalçın, M. Bazı Küçük Taneli Tahılların Kuraklık Stresine Tepkilerinin in vivo (tarla ve laboratuar) ve in vitro Koşullarda Değerlendirilmesi. TÜBAP-613

Trakya Bölgesinde Tarla Bitkilerinin Elektroforetik Yöntemle Ayırt Edilmesi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAK-1550, 1999.

Yerli ve yabancı kökenli ekmeklik buğday çeşit ve hatlarında haploid ve di-haploid genotiplerin elde edilme olanakları. Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜAF-232, 2001.

Trakya Bölgesi’nde Makarnalık Buğday Üretimi için Stabil Yüksek Verimli ve Kaliteli Makarnalık Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi. TOGTAG-2780. 2005.

Trakya Bölgesi’nde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Genotipik Farklılıklar ve Kalite Kriterleri. TÜBAP-556. 2007.

Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi’ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi. TÜBAP-534 (DPT Projesi). 2007.

Bazı küçük taneli tahılların kuraklık stresine tepkilerinin in vivo (tarla ve laboratuar) ve in vitro koşullarda değerlendirilmesi. TÜBAP-613.

 

Devam Eden Projeler

Korkut, K. Z., G. E. ORHUN.  Mısırda Yağ Verimi ve Kalitesi ile İlgili Özelliklerde Genetik Varyanslar ve Kalıtım. . Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi -TÜBAP-784. Tekirdağ.

Türkay, M. A., Sarıhan, H., Cerit, İ., Bolat, A., Özkan, H., Ülger, A. C., Sertkaya, E., Korkut, K. Z., Güllü, M. Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera: Noctuidae)’ na Dayanıklı Çeşit Islahı.  TÜBİTAK 1001 /  1070804. 2008.

Tekirdağ Koşullarında Bazı Kışlık Tahıllarda Farklı Dönemlerde Biçimlerden Elde Edilen

Yeşil Yemin Kalite Özellikleri ve Biçmenin Tane Verimi ile Verim Komponentleri Üzerine

Etkileri, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF 538, Yardımcı Araştırıcı, 2003

(Devam ediyor).