Prof. Dr. İbrahim K. ATAKİŞİ

Doğum tarihi               : 1935 / Amasya

Tel                               : 0282 2931955,0216 3681331,0 536 4806009               

Çalışma Alanı              : Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

e-posta                                    : atakisi@gmail.com

Yabancı Dil                 : Almanca, İngilizce

Derece                                    Bölüm/Program                    Üniversite                              Yıl

Lisans                                       Tarla Bitkileri                          Ankara Üniversitesi                1960

Doktora                                     Tarla Bitkileri                          Ankara Üniversitesi                1965 

Doçentlik                                   Tarla Bitkileri                          Ankara Üniversitesi                1972

Profesörlük                                Tarla Bitkileri                          Çukurova Üniversitesi            1978

Profesörlük                                Tarla Bitkileri                          Trakya Üniversitesi                1983–2002

Görevler

1973–1980      Çukurova Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Öğretim Üyeliği

1978-1980       Çukurova Üniversitesi Senato Üyeliği

1980-1983       Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Başkanlığı

1980-1983       ÖSYM Danışma Kurulu Üyeliği ve Adana İl Sınav Yöneticiliği

1983-1985       Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı

1983-1994       Trakya Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanlığı

1986-1997      Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeliği

1996-1997       Trakya Üniversitesi Senato Üyeliği

Doktora Tezi / Tez Danışmanı

Atakişi, İ., 1971. Çeşitli Şartlarda Pancar Fidelerinin Yetiştirilmesi ve Tohum Üretimi Üzerine Araştırmalar (Doktora A. Ü. Z. F.)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik

Ödüller

Projelerde Yaptığı Görevler

Proje Yöneticiliği

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Gider, Ş. ve İ. Atakişi, 1990. Trakya Bölgesinde Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerinde Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Önemli, F. ve İ. Atakişi, 1990. Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Tarımsal Özellikleri Üzerine Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Arslan, A. ve İ. Atakişi, 1990. Bazı Önemli Patates Çeşitlerinin Tarımsal Özellikleri ve Verim Unsurları Üzerinde Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Kaba., S. ve İ. Atakişi, 1992. Bazı Türk ve Amerikan Tütün Çeşitlerinin Verim İle Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Atakişi, İ. ve A. Kıral, 1992. Bazı Susam Çeşitlerinde Farklı Tohum Rengi ve İriliğinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi.

Atakişi, İ. ve A. Küçük., 1996. Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinde Farklı ekim Zamanı ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Atakişi, İ. ve A. Şatana, 1996. Bazı şekerpancarı Çeşitlerinde Gelişme Dönemleri Üzerinde Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Öner, F. ve İ. Atakişi, 2001. Çevre Kirliğinin Şekerpancarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Yönetilen Doktora Tezleri

Atakişi, İ. ve S. Tozkoparan., 1997. Farklı Soya Çeşitlerinin Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Tohum Verimi ve Kalitesine Etkisi Üzerinde Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

Arslanoğlu, F. ve İ. Atakişi, 1999. Farklı Dozdaki Gama Işınlarının Bazı Patates (Solanum tuberosumL.) Çeşitlerinin Tarımsal ve Bitkisel Özelliklerine Etkisi Üzerine Araştırmalar. T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

                                                                

ULUSLARARASI YAYIN LİSTESİ

Atakişi, İ., 1969. Merkhlatt Für Die Auslese Fettrcicher Raps-Und Rübsensaman Auf Grund İhres Unterschicdlichen Auftriebes İn Wasarigen Lösungen. Institut Für Pflanzenbau Und Pflanzenzüchtung Der Universitat Göttingen.

Atakişi, İ., 1970. Merkhlatt Für Die Fettreichen Raps-Und Rübsensaman Auf Grund İhres Unterschicdlichen Auftriebes İn Organischan Lösungmitteln. Institut Für Pflanzenbau Und Pflanzenzüchtung Der Universitat Göttingen.

Atakişi, I and C. Saglam., 1995. A Research on The Adaptation and Yield of Some Winter and Summer rape (Brassica spp.) Grown Under the Ecological Conditions of The Thrace Region, Symposium Uber Wıssenchaftlıche Ergenbnisse Deutsch-Türkıscher Universitatpartnerschaften Im Agrar bereıch, 12-17 Eylül 1995, Ankara.

Önemli, F. ve İ. Atakişi, 1995. Studies on Adaptation of Some Peanut Cultivars and Improving Early Maturing Cultivars by Progency Controlled Single Plant Selection Method in The Thrace Region. Deutsch-Türkischne Agrarforschung, Verlag Ulrich E. Grauer, Stutgart, Germany, ISBN 3-86186-121-6, p. 187-194.

Önemli, F. ve İ. Atakişi, 1995. The Determination of Some Soybean Lines Adaptation Capabilities With Path and Correlation Analyzes Among Important Plant Characters in Thrace Conditions. Deutsch-Türkischne Agrarforschung, Verlag Ulrich E. Grauer, Stutgart, Germany, ISBN 3-86186-199-2, p. 147-152.

Atakişi, İ., S., Tozkoporan, H. Turhan and F. Önemli, 1999. Adaptation Studies on Soybean in Thrace Region of Turkey. World Soybean Research Conference VI, August 4-7, 1999, Chicago, Illinois, USA, s: 564, Crop Management Poster Presentation.

ULUSAL YAYIN LİSTESİ

Atakişi, İ., 1971. Çeşitli Şartlarda Pancar Fidelerinin Yetiştirilmesi ve Tohum Üretimi Üzerine Araştırmalar (Doktora Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi) yayınları, 473. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. Sayfa: 274.

Atakişi, İ., 1973. Kolzanın Kalite Yönündeki Islahı. Ziraat Müh. Mec. No: 83.

Atakişi, İ., 1975. Çeşitli Gelişme Devrelerine Göre Kolza ile Haşhaş Tanesindeki Haşhaş Lipitlerinin ve Yağ Asitlerinin Durumu Üzerine Bazı Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Yayınları. 81. Bilimsel Araştırma ve İnceleme.

Atakişi, İ. ve İ. Genç., 1977. Azalan Ekim Alanlarında Yetiştirilebilecek Tarla Bitkileri ve Nedenleri. Türkiye Tarımında Gelişmeler ve Kaynakları Semineri Adana, 1975. M.P.M. Yayınları: 207, s: 246-254. Ankara.

Atakişi, İ., 1976. Bitkisel Yağlar ve Kalitesi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı.7.Sayı:1. s: 293-306, Adana.

Atakişi, İ., 1977. Çukurova’da Kışlık Şeker Pancarı ve Ekim Zamanı Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı Yıl 8. Sayı:1, s: 55-76. Adana.

Atakişi, İ. ve O. Gencer., 1977. Pamuk Düz ve Sırtta Ekim Şeklinin, Bitki Sıklığının Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı. Yıl 8. Sayı: 2, 88-100. Adana.

Atakişi, İ., K. İlisulu ve O. Gencer., 1977. Çukurova’da Turfanda Patates Yetiştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Yıllığı. Yıl 8. Sayı:2. s: 101-115. Adana.

Atakişi, İ., İ. Genç, T. Sağlamtimur, O. Gencer ve H. Gülcan., 1977. Çukurova’da Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Yıllığı Yıl 8. Sayı: 2., s: 77-87. Adana.

Atakişi, İ., 1978. Çukurova’da İkinci ürün Olarak Yetiştirilebilecek Soya çeşitlerinin Önemli Tarımsal ve Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Yayınları. 126. Bilimsel İnceleme ve Araştırma. Tez. 20, 54. Adana.

Atakişi, İ. ve M. Tuna., 1989. Marmara Bölgesinde Endüstri Bitkileri Üretimi ve Verimlilik Sorunları. M.P.M. Yayınları 397, s: 178-189. Ankara.

Arslanoğlu, F. ve İ. Atakişi, 1997. Bazı Patates Çeşitlerinde Farklı Yumru İriliklerinin ve Dikim Şekillerinin Yumru Verimi ve Verim Kriterleri Üzerine Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. 22-25 Eylül 1997. Samsun. s:648-651.

Arslanoğlu, F. ve İ. Atakişi, 1997. Bazı Patates Çeşitlerine Uygulanan Gama Işını Dozlarının M1 Generasyonuna Etkisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi. 20-22 Ekim 1998. Konya. s:248-250.

Önemli, F. ve İ. Atakişi., 1999. Trakya Bölgesinde Bazı Soya Hatlarının Genotip x Çevre İnteraksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Tarla Bitkileri kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana, Cilt II.

 

Önemli, F., ve İ. Atakişi, 2001. Soya (Glycine max. L.) Çeşit ve Hatları Üzerinde Olgunlaşma Gün Sayısı ile Diğer Verim ve Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, Poster.

BASILAN KİTAPLAR

Atakişi, İ., 1989. Tütün ve Tiba Bitkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları 11, Yayın No: 27, 102 sayfa.

Atakişi, İ., 1989. Nişasta-Şeker Bitkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Notu Yayınları 93, Yayın No: 62, 127 sayfa.

Atakişi, İ., 1991. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı 10, Yayınları 11, Yayın No: 148, 181 sayfa.

Atakişi, İ., 1995. Lif Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı 67, Yayın No: 104.

Atakişi, İ., 1995. Tütün ve Tiba Bitkileri Yetiştirme ve Islahı. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı 11, Yayın No: 27.