2014-05-02

Namık Kemal Üniversitesi Bitki Islahı Topluluğu Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti



Namık Kemal Üniversitesi Bitki Islahı Topluluğu Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü Ziyaret Etti

Namık Kemal Üniversitesi Bitki Islahı Öğrenci Topluluğu 22 Nisan 2014 tarihinde Edirne’de bulunan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne bitki ıslahı konusunda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla bir günlük ziyaret yapmıştır. Bu ziyaret Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT, Prof. Dr. İsmet BAŞER ve Yrd. Doç. Dr. Serdar POLAT’ın katılımı ile Topluluk üyesi 46 öğrenci tarafından gerçekleştirilmiştir.

Enstitü hakkında genel bilgiler Enstitü Müdürü Dr. Adnan TÜLEK tarafından, Enstitü’de yürütülen bitki ıslahı programları ve geliştirilen çeşitler konusu ise Dr. Halil SÜREK, Dr. İrfan ÖZTÜRK ve Dr. Sami SÜZER tarafından ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Bilgilendirmeler sonrası Enstitü deneme tarlaları gezilmiştir. Buğday ıslahı çalışmaları Dr. İrfan ÖZTÜRK tarafından, kanola ıslahı çalışmaları da Dr. Sami SÜZER tarafından topluluk üyesi öğrencilere sunulmuştur. Ziyaret sonunda, N.K.Ü. Ziraat Fakültesi ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülecek buğday ıslahı projesi, Enstitü uzmanları ve Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT ve Prof. Dr. İsmet BAŞER’in katıldığı toplantıda değerlendirilmiştir.