Endüstri Bitkileri Grubu Projeler:

Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayi Sektör Analizi. TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-1312, 1996.

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Trakya Koşullarında Yetiştirilme Olanakları Üzerine Çalışmalar, TÜBİTAK Projesi, TÜAF-46, Yardımcı Araştırıcı, 1997.

Farklı İki Tütün Çeşidinin Kırım Zamanı Ve Kurutma Şeklinin Verim ve Kaliteye Etkisi Üzerine Araştırmalar. TÜAF-98, 1998.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Trakya koşullarında Yetiştirme Olanakları Üzerinde Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, TOGTAG-1475, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-46, 1998.

Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin in Vitro ve in Vivo Koşullarda Kuraklık Performanslarının Belirlenmesi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-268, 2000

Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon İle Trakya’nın Bazı Yörelerine Uygun Çerezlik Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, TARP-2240, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No:TÜBAP-311, 2002

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleriyle Yetiştirilmesi ve Korunması Üzerine araştırmalar. TÜBAP-368, 2004.

Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarına Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanının Verim ve Kalitesine Etkisi, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜBAP-323, 2004.