2014-02-06

Üniversitemiz Çocuk Üniversitesi 2014 Kış Dönemi Öğrencileri Tarla Bitkileri Bölümünü Ziyaret Etti.Bölüm başkanımız Sayın Prof. Dr. Adnan ORAK öğrencilere bölümümüzü kısaca tanıttıktan sonra, Dr. Alpay BALKAN, Araş. Gör. Yasemin ERDOĞDU, Araş. Gör. H. Serkan TENİKECİER ve Araş. Gör. Emrullah CULPAN anabilim dallarımızdaki çalışmalar konusunda bilgiler vermiştir.